ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางฐิริญญา พรหมศร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:21  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 การแข่งขัน Science Show โครงการการทดลอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:38  อ่าน 743 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น อยู่ในระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:15  อ่าน 912 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 การแข่งขัน Science Show ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,20:55  อ่าน 644 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 สพป นครศรีฯเขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,20:51  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นางดารุณี สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:52  อ่าน 580 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางดารุณี สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:51  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางดารุณี สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:51  อ่าน 548 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางดารุณี สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:50  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางดารุณี สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:49  อ่าน 509 ครั้ง
รายละเอียด..