ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรตบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,09:24  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,09:04  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,09:03  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,19:11  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางฐิริญญา พรหมศร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:21  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:55  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:55  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:54  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:54  อ่าน 490 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 การแข่งขัน Science Show โครงการการทดลอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:38  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..