ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กหญิงสุกัญญา เพชรสีเงิน เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมืองานศิลปหัตถกรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 66
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุกัญญา เพชรสีเงิน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,13:21   อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักกีฬาดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,10:54   อ่าน 351 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง เทควันโด นครโอเพ่น รุ่นอายุ 9-10 ปี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,10:52   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรีญทอง เทควันโด ภูเก็ตโอเพ่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,10:51   อ่าน 347 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนที่เข็มทิศและการคาดคะเน
ชื่อนักเรียน : แผนที่เข็มทิศ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,20:18   อ่าน 349 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการค่ายพักแรมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : การจัดการค่ายพักแรม
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,20:17   อ่าน 353 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สภานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : สภานักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,20:16   อ่าน 349 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองเทควันโด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,18:28   อ่าน 354 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานชักพระอำเภอทุ่งสง
ชื่อนักเรียน : งานชักพระอำเภอทุ่งสง
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:18   อ่าน 363 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:16   อ่าน 338 ครั้ง