ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดเรียนกรณีพิเศษ พายุปาบึก 03 ม.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 27 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญตกบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 24 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส 19 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 07 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 03 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมประกวด คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ 24 ก.ค. 61
รับสมัครประธานสภานักเรียน 28 พ.ค. 61
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ B.T.C.
นางสาวภัสมล ตุ้งติก B.T.C. สามัญรุ่นใหญ่
โครงการสัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประจำปี 2559
23 ตุลาคม 2560 วางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
พิธีปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
พบลูกๆนักเรียนตอนเช้า เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ Onet NT PISA
ข่าวสารชุมชนและสังคม
อบต.เขาโร ฉีดน้ำล้างสิ่งปฎิกูล
กิจกรรมกับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร และอำเภอทุ่งสง
ลูกเสือช้าวบ้าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ลูกเสือชาวบ้าน ต.เขาโร จัดกิจกรรมปีใหม่ 2562
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล สานสัมพันธ์ บ้านทุ่งควาย ส่งท้ายปี 2561
คุณธีรพิชญ์ เกิดเมืองเล็ก (อ๊อด) มอบนมและขนมให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
กิจกรรมสภานักเรียน
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานชุมนุมรอบกองไฟ
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน ประจำปี 2559
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม อบรมพัฒนานักเรียน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 12 พ.ย. 61
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 16 ต.ค. 58
Result Based Management 20 ก.ค. 54
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน 13 ก.ค. 54
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย 27 มิ.ย. 54
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14 มิ.ย. 54
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 09 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู 08 มิ.ย. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา 06 มิ.ย. 54
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT 05 มิ.ย. 54
YOUTUBE กิจกรรม
นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ผอ.
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี2556-2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
กิจกรรมหน้าเสาธง
พิธีเข้าประจำการของกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ข่าวการศึกษา
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ร่าง ข้อบังคับการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 22 ก.พ. 56
งานพระราชทานเพลิง นายคำภา โนนเสนา
วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายคำภา โนนเสนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2010
ปรับปรุง 21/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 4343095
Page Views 4912090
เว็ปหน่วยงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ