ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐิริญญา พรหมศร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
บุคลากรคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1