ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐิริญญา พรหมศร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
บุคลากรคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1