ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชนันศิริ ศรศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2