ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558นายสุทัศน์ แก้วพูล ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยนางจิรา  พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัการศึกษา สพป.นศ.3 นางสาวอาภรณ์  พิกุลหอม สพป.นศ.4 นางสุวณีย์  โยธารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ นางกันยา  อักษรทอง นักวิชาการศึกษา สพม.12 ได้มา ประเมินโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมี นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ตท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารศูนย์เครือข่ายจตุภูมิทุ่งสง คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1712 ครั้ง