ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดย ดร.บดินทร์  ธรรมสังวาลย์ รอง.ผอ.สพป.นศ.2 พร้อม นางสุพิศ  เจริญรูป  ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศรัยอำเภอทุ่งสง นางณิชากร  เพชรอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ได้มาประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดย นายสุริยา  โนนเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พร้อม พ.ต.ท.เขมณัฎฐ์  หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 องค์ประกอบ และได้นำคณะกรรมการตรวจผลการดำเนินงานในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ชื่นชมในผลการดำเนินงานและได้เสนอแนะแนวทางในการเตรียมการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 1067 ครั้ง