ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประกวด คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ (อ่าน 194) 24 ก.ค. 61
รับสมัครประธานสภานักเรียน (อ่าน 171) 28 พ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพปีการศึกษา 2561 (อ่าน 166) 22 พ.ค. 61
ลูกเสือดีอย่างไร ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น นี้คือตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งในกิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่น (อ่าน 148) 20 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 568) 19 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 463) 08 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 562) 22 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอบพระคุณ คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ บริจาคเงินให้โรงเรียนเดือนละ 6,000 บ (อ่าน 482) 08 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอบพระคุณ คุณจุฑา เหล่าวรวิทย์ บริจาคเงิน 10,000 บาท (อ่าน 475) 08 ธ.ค. 60
ยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 570) 28 พ.ย. 60
คุณครูจิตรา ยอดแก้ว คุณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง วิทยากรอบรมพัฒนานักเรียน (อ่าน 515) 26 พ.ย. 60
ยินดีกับคุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐม (อ่าน 477) 26 พ.ย. 60
ยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 355) 26 พ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล moe awards (อ่าน 347) 18 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 306) 18 พ.ย. 60
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด (อ่าน 267) 13 พ.ย. 60
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ (อ่าน 322) 13 พ.ย. 60
ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายกฤตพจน์ รัตนะ (อ่าน 273) 13 พ.ย. 60
กตเวทิตาจิต ให้กับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชอนันต์ บุญผัน" ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (อ่าน 266) 31 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมแข่งขันแทงต้ม งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560 (อ่าน 328) 10 ต.ค. 60
กิจกรรมชักพระ อำเภอทุ่งสง 2560 (อ่าน 336) 10 ต.ค. 60
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาครั้งที่ 13 (อ่าน 302) 10 ต.ค. 60
ทอดผ้าป่าสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ ณ วัดทุ่งควาย (อ่าน 297) 10 ต.ค. 60
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2560) สพป.นศ.2 (อ่าน 321) 09 ต.ค. 60
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 348) 17 ก.ย. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูบุญเจือ บุญสถิตย์ (อ่าน 347) 17 ก.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตภูมิทุ่งสง ณโรงเรียนวัดก้างปลา (อ่าน 400) 09 ก.ย. 60
ยินดีกับคุณครู วรรณา เลียบวงศ์ ,คุณครูโชคดี ไชยรัตน์ ,คุณครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 356) 27 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบภารกิจให้ นางสาวเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้ (อ่าน 375) 27 ส.ค. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในโอกาสได้เหรียญ (อ่าน 386) 21 ส.ค. 60
19 สิงหาคม 2560 นายสุริยา โนนเสนา พร้อม นายธรรมรัตน์ ศรีชัย อบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง (อ่าน 381) 21 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการการจัดการเรีย (อ่าน 379) 21 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรมครูแนะแนว ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 380) 17 ส.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับนโยบาย สพฐ.สัญจร ที่สงขลา (อ่าน 369) 17 ส.ค. 60
เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 (อ่าน 343) 15 ส.ค. 60
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม และ plc สู่สถานศึกษา (อ่าน 370) 15 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับอำเภอทุ่งสง,เทศบาลเมืองทุ่งสงและชมรมลูกเ (อ่าน 329) 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนศึกษา เป็นประธานในพ (อ่าน 372) 02 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จัดสัมมนาวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕ (อ่าน 371) 23 ก.ค. 60
สโมสรโรตารี่ทุ่งสง มอบระบบน้ำประปาดื่มได้ให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 436) 23 ก.ค. 60