ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 607) 16 มี.ค. 64
เชิญวิ่ง THUNGKWAI RUN 24 มกราคม 2564 (อ่าน 3937) 03 ต.ค. 63
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (อ่าน 3094) 01 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4257) 23 ม.ค. 63
ปิดเรียนกรณีพิเศษ วันครู (อ่าน 4676) 15 ม.ค. 63
กำหนดจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4356) 16 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 4315) 27 พ.ค. 62
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4334) 04 ก.พ. 62
รายชื่อนักเรียน สนามสอบ เลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 (อ่าน 4514) 31 ม.ค. 62
หยุดเรียนกรณีพิเศษ พายุปาบึก (อ่าน 4403) 03 ม.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4400) 27 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญตกบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (อ่าน 4227) 24 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 4081) 19 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4364) 07 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4049) 03 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมประกวด คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ (อ่าน 4356) 24 ก.ค. 61
รับสมัครประธานสภานักเรียน (อ่าน 5252) 28 พ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4205) 22 พ.ค. 61
ลูกเสือดีอย่างไร ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น นี้คือตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งในกิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่น (อ่าน 4207) 20 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4414) 19 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 4391) 08 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 5198) 22 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอบพระคุณ คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ บริจาคเงินให้โรงเรียนเดือนละ 6,000 บ (อ่าน 4408) 08 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอบพระคุณ คุณจุฑา เหล่าวรวิทย์ บริจาคเงิน 10,000 บาท (อ่าน 4409) 08 ธ.ค. 60
ยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 4444) 28 พ.ย. 60
คุณครูจิตรา ยอดแก้ว คุณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง วิทยากรอบรมพัฒนานักเรียน (อ่าน 4500) 26 พ.ย. 60
ยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 4139) 26 พ.ย. 60
ยินดีกับคุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐม (อ่าน 4323) 26 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 4155) 18 พ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล moe awards (อ่าน 4184) 18 พ.ย. 60
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด (อ่าน 4007) 13 พ.ย. 60
ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายกฤตพจน์ รัตนะ (อ่าน 4078) 13 พ.ย. 60
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ (อ่าน 4043) 13 พ.ย. 60
กตเวทิตาจิต ให้กับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชอนันต์ บุญผัน" ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (อ่าน 4079) 31 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมแข่งขันแทงต้ม งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560 (อ่าน 4084) 10 ต.ค. 60
กิจกรรมชักพระ อำเภอทุ่งสง 2560 (อ่าน 4232) 10 ต.ค. 60
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาครั้งที่ 13 (อ่าน 4001) 10 ต.ค. 60
ทอดผ้าป่าสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ ณ วัดทุ่งควาย (อ่าน 4058) 10 ต.ค. 60
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2560) สพป.นศ.2 (อ่าน 4060) 09 ต.ค. 60
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 4091) 17 ก.ย. 60