ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ค่ะ...
ทุ่งควายรัน (วิ่งสร้างโดม 100 ปีทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวิ่งทุ่งควายรัน เพื่อหางบประมาณสร้างโดม 100 ปีโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
เชิญวิ่ง THUNGKWAI RUN 24 มกราคม 2564
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ปิดเรียนกรณีพิเศษ วันครู
กำหนดจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
YOUTUBE กิจกรรม
เยี่ยมการสอนวิชาชีพโดยคุณครูสมบูรณ์ ชนะคช
เยี่ยมการสอน นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
Valentine Day
ตรวจเยี่ยมการสอนของ นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูธันญ์ชนก ชูเสน
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูจรรยา เชี่ยววิทย์
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นายสุริยา โนนเสนา ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5
ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรการฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมนิเทศ ติดตามและฝึกอบรมทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม งานลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประเมินครูธันย์ชนก ชูเสน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
ข่าวสารชุมชนและสังคม
กลุ่มจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 2564
วางหรีดเคารพศพ คุณยายเอื้อม ไชยรัตน์
วางหรีดเคารพศพ คุณยายแปลก เกิดกุญชร(รัตนะ)
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายแปลก เกิดกุญชร(รัตนะ)
กิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน
นำสรีร่างพระอาจารย์ไสว ถิระจิตโต สู่เมรุ
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
กิจกรรมสภานักเรียน
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานชุมนุมรอบกองไฟ
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน ประจำปี 2559
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม อบรมพัฒนานักเรียน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
ข่าวการศึกษา
งานพระราชทานเพลิง นายคำภา โนนเสนา
วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายคำภา โนนเสนา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายในสถานการณ์โ 03 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยจา 03 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวในการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 26 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำสื่อ DLTV ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน 01 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 01 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 01 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 01 เม.ย. 63
คุณตานบ อักษรนำ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา วางหรีดเคารพศพ คุณตานบ อักษรนำ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2010
ปรับปรุง 03/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 8550588
Page Views 8938339
เว็ปหน่วยงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ