ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ย. 64 งานเลี้ยง ผอ.สุรัช ผอ.อรวรรณ เกษียณอายุราชการ ที่เขาเหมนรีสอร์ท
20 ก.ย. 64 ถึง 24 ก.ย. 64 อบรมวิทยากรแกนนำจิตอาสาพระราชทาน สลช.
18 ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการอบรมวิทยากรแกนนำจิตอาสาพระราชทาน
13 ก.ย. 64 ส่งเอกสารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2/2564
08 ก.ย. 64 จ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 500 บาท และนม 35 กล่อง
30 ก.ค. 64 จ่ายเงินอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน
19 ก.ค. 64 ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 อัตรากำลัง
19 ก.ค. 64 ประเมินวิทยฐานะ ครูฟารีดา ขุนจันทร์ ,ครูธันย์ชนก ชูเสน , ครูฐิริญญา พรหมศร,
13 ก.ค. 64 คณะครูฉีดวัคซีนเข็มแรก ผอ.,ครูไก่ ,ครูสิทธิ์,ครูมิ้นท์ ,ครูดาด้า,ครูกิ่ง,ครูออย
13 ก.ค. 64 ส่งเรื่องย้ายผู้บริหาร
09 ก.ค. 64 ประชุมกรรมการสถานศึกษา เรื่องย้ายผู้บริหาร
01 ก.ค. 64 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30 มิ.ย. 64 จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน และนมโรงเรียน
25 มิ.ย. 64 ข้อมูลนักเรียน 114 คน
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ON line
02 มิ.ย. 64 แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
01 มิ.ย. 64 วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 100 ปี
03 เม.ย. 64 ถึง 11 เม.ย. 64 ไปราชการอบรมที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
02 เม.ย. 64 คณะครู นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดตรัง
27 มี.ค. 64 พัฒนาครูที่หนานมดแดง
26 มี.ค. 64 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านชะอวด
26 มี.ค. 64 โรงเรียนบ้านชะอวด มาต้อนรับและพาไปเลี้ยงข้าว (ผอ.อนันทน์ แดงเรือง)
20 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
09 ก.พ. 64 ประชุมคณะเตรียม สมศ.รอบที่ 4
ห้องประชุมตานบ เวลา 14.30
06 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงาน PR นวัตกรรม
พงษ์พิพัฒน์  ,กิตติพิชญ์ ,สรวิชญ์
ห้องประชุมตานบ
06 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
24 ม.ค. 64 ทุ่งควายรัน
14 ม.ค. 64 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน สถานการณ์โควิด19 ศน.กาญจนา จิตรสำรวย
07 ม.ค. 64 แจกเงินอาหารกลางวันผู้ปกครองนักเรียน และแจกนม
06 ม.ค. 64 ถึง 20 ม.ค. 64 ปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ สถานโควิด 19 ระบาด
17 พ.ย. 63 ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ ,และโรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา
ที ตชด 427
16 พ.ย. 63 ถึง 18 พ.ย. 63 สอบปลายปี
13 พ.ย. 63 ยินดีกับ รองวิภาวดี จันทร์ทอง โรงเรียนชะอวด
12 พ.ย. 63 ยินดีกับ ผอ.สพป.นศ.2 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ,รองจอมขวัญ นครไทยสง ,รองอัมพร ภาระพันธ์
10 พ.ย. 63 ยินดีกับ ผอ.วิทยา หอมเกตุ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชมายนุกูล
10 พ.ย. 63 ยินดีกับ ผอ.ธีรพงศ์ คงแก้ว ลรองะนวัมน์ สวนจันทร์ ,รองพีรทัต พรหมทอง ชุมชนบ้านนาวา
09 พ.ย. 63 ยินดีกับ ดร.สุเวศ กลับศรี ,ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี , สพป.นศ.4
06 พ.ย. 63 ยินดีกับ ผอ.อนันทน์ แดงเรือง โรงเรียนชะอวด
06 พ.ย. 63 ยินดีกับ ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ,รง ผอ.สพป.นศ.1
06 พ.ย. 63 งานแต่งลูก ผอ.จงศักดิ์ มาตา
05 พ.ย. 63 ยินดีกับ ผอ.อิสรา ช่วยชู โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สิชล
03 พ.ย. 63 ครบรอบ 10 ปีในการบริหารโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
02 พ.ย. 63 งานเลี้ยงรับผู้บริหารศูนย์2
31 ต.ค. 63 สอนชดเชย
24 ต.ค. 63 สอนขดเชย
17 ต.ค. 63 สอนชดเชย
16 ต.ค. 63 กฐินวัดทุ่งควาย
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
10 ต.ค. 63 สอนชดเชย
03 ต.ค. 63 ร่วมกิจกรรมแห่เรือพระ
30 ก.ย. 63 งานเกษียณคุณครูสมบูรณ์ ชนะคช ที่โรงเรียน
23 ก.ย. 63 งานเกษียณผู้บริหารและครูที่แกรด์เซาเทิร์น
สมาคมผู้บริหารและสมาคมครู
22 ก.ย. 63 งานเกษียณ เขตพื้นที่
แกรนด์เวาร์เทิร์น
17 ก.ย. 63 งานเกษียณผู้บริหาร
หนำตาช่วง
17 ก.ย. 63 เกษียณ ผู้บริหาร ที่หนำตาช่วง ทุ่งสง
10 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป.พัทลุง เขต 2
09 ก.ย. 63 ประชุมคณะครูครั้งที่ 10/2563
31 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดเก่าและเสนอรายชื่อชุดใหม่
25 ส.ค. 63 ประชุมครูศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2จตุภูมิทุ่งสง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6
13 ส.ค. 63 วันไหว้ครู
13 ส.ค. 63 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งสง
12 ส.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
28 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
26 ก.ค. 63 กรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
24 ก.ค. 63 นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์ มารายงานตัวบรรจุรับราชการวิชาเอกคอมพิวเตอร์
23 ก.ค. 63 รับการนิเทศติดตาม ศน.กาญจนา จิตรสำรวย
15 ก.ค. 63 ส่งคืนเงินโครงการอาหารกลางวัน อบต.เขาโร
02 ก.ค. 63 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 7/2563
19 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
15 มิ.ย. 63 รายงานการขอเปิดเรียน 1 ก.ค.2563
15 มิ.ย. 63 รายงานการขอเปิดเรียน 1 ก.ค.2563
10 มิ.ย. 63 ลงไก่ CPF 100 ตัว
01 มิ.ย. 63 วันสถาปนาโรงเรียน
28 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เรียนแบบทางไกล และออนไลน์
15 พ.ค. 63 ประชุมผุ้ปกครอง
15 พ.ค. 63 ทำสัญญาจ้างครูหญิง
14 พ.ค. 63 ส่งของบประมาณโซล่าเซลล์
13 พ.ค. 63 ถึง 14 พ.ค. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียน
12 พ.ค. 63 ประชุมครูการจัดการสอนออนไลน์
07 พ.ค. 63 รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 เม.ย. 63 ส่งเอกสารผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
10 เม.ย. 63 นายธนโชติ สุวรรณรัตน์ เดินทางมารายงานตัว เลขที่ตำแหน่ง 5653
06 เม.ย. 63 วันจักรี
16 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคนักเรียนชั้นประถมศึกษา
05 มี.ค. 63 ถึง 08 มี.ค. 63 น้องแจนทำใบขับขี่
03 มี.ค. 63 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
28 ก.พ. 63 ถึง 29 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อบรมที่ ตชด.427
28 ก.พ. 63 ประธานการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ ตชด.427 นักเรียนตำบลเขาโร
27 ก.พ. 63 ส่ง รอง ผอ.สพป.สงขลา 2 รองอัญชลี นามสนธ์
26 ก.พ. 63 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 63 ประธานรอบกองไฟที่โรงเรียนบ้านไสส้าน
17 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ป.2 อบรมการว่ายน้ำที่ อนามัยตำบลเขาโร และที่ นิณีรีสอร์ท
14 ก.พ. 63 ประธานรอบกองไฟที่โรงเรียนบ้านวังเต่า
13 ก.พ. 63 ประชุมคณะทำงานศิษย์เก่าครั้งที่ 1
13 ก.พ. 63 ปฐมนิเทศการเลี้ยงไก่ไข่ที่โรงเรียนบ้านท่าน้อย อ.ขนอม
06 ก.พ. 63 ประธานรอบกองไฟโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
02 ก.พ. 63 องค์กรสตรีตำบลเขาโร อบรมที่โรงเรียน
องค์กรสตรีตำบลเขาโร ใช้ห้องประชุม
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบONET นักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 6 และ ม.3
01 ก.พ. 63 นักเรียนรับทุนจากสถาบันการเงินบ้านวังไทร
30 ม.ค. 63 ประธานรอบกองไฟโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
23 ม.ค. 63 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
16 ม.ค. 63 วันครู
โรงเรียนทุ่งสง
13 ม.ค. 63 บรรยายพิเศษ เรือนจำทุ่งสง
เรือนจำทุ่งสง
11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดเขาโร
10 ม.ค. 63 วงดุริยางค์ไปช่วยโรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิค และ ค่ายลูกเสือสำโรง
02 ม.ค. 63 ประชุมจัดกิจกรรมงานวันครู /งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โรงเรียนทุ่งสง / โรงเรียนบ้านคลองขุด
01 ม.ค. 63 หยุดชดเชยตามมติ ครม.
30 ธ.ค. 62 หยุดชดเชยตามมติ ครม.
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
25 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมวัน Christmas
18 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
12 ธ.ค. 62 รับมอบทุน SCG
โรงเรียนบ้านชายคลอง
11 ธ.ค. 62 ประชุมคณะทำงานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ร.ร.บ้านคลองขุด
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 62 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9
25 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และไปราชการเป้นพิธีกรงานวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
21 พ.ย. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 14/2562
18 พ.ย. 62 ต้อนรับคณะของคุณครูพิไลภรณ์ ไชยผล เดินทางมาจาก โรงเรียนบ้านป่าตง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
15 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด
14 พ.ย. 62 ต้อนรับคณะของคุณครูฐิริญญา พรหมศร เดินทางมาจากโรงเรียนบ้านควนสินชัย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
30 ต.ค. 62 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2562
26 ต.ค. 62 ประชุมโรงเรียนปลอดภัย
23 ต.ค. 62 วันปิยะมหาราช
13 ต.ค. 62 งานวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
03 ต.ค. 62 งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ประภา แก้วบางพูด
27 ก.ย. 62 งานเกษียณคุณครูประนอม บุญสิทธิ์
ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
26 ก.ย. 62 งานเกษียณผู้บริหาร ครู สพป.นศ.2
24 ก.ย. 62 งานเกษียณคณะวิทยากรลูกเสือ
ค่ายลูกเสือสำโรง
24 ก.ย. 62 งานเกษียณสมาคมครูอำเภอทุ่งสง
20 ก.ย. 62 แต่งตั้งคระกรรมการบริหารเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุม นายนบ นางจิบ อักษรนำ
19 ก.ย. 62 ประเมินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุมนายนบ นางจิบ อักษรนำ
15 ก.ย. 62 ถึง 18 ก.ย. 62 ศึกษาดูงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กรุงเทพ กาญจนบุรี
11 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 กรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
03 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.นศ.2
20 ส.ค. 62 ประชุมเตรียมงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
สพป.นศ.2
20 ส.ค. 62 ประชุมคณะทำงานด้านลูกเสือ
สพป.นศ.2
20 ส.ค. 62 นางสาวเบญจมาศ ,นางสาวเบญจรัตน์ ,นางสาวพันธ์ทิพย์ ลาออกจากครูอัตราจ้าง
16 ส.ค. 62 ประชุมผุ้บริหารโรงเรียน
แกรนด์เซาร์เทิร์น
13 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการรายการเสมาปริทัศน์
09 ส.ค. 62 ลูกเสือชาวบ้านจัดกิจกรรมวันกำเนิดลุกเสือชาวบ้าน
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช บ้านม่วงงาม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
31 ก.ค. 62 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1
สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช
28 ก.ค. 62 ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชุดลูกเสือ
27 ก.ค. 62 ประชุมจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น
24 ก.ค. 62 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสรีธรรมราช
18 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 กีฬา อบต.เขาโรเกม
โรงเรียนบ้านนาพรุ
07 ก.ค. 62 ศึกษาดูงานค่ายทีปังกรรัศมีโชติ จ.สมุทรสาคร
06 ก.ค. 62 ทัศนศึกษาทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
05 ก.ค. 62 เยี่ยมสวนป้านก สวนเฉลิมศรี ที่บ้านปีกคงคา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
05 ก.ค. 62 เยี่ยมค่ายภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
05 ก.ค. 62 เยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
04 ก.ค. 62 ถึง 07 ก.ค. 62 ศึกษาดูงานค่ายลูกเสือภักดีชุมพล โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ
02 ก.ค. 62 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
มทร.ศรีวิชัย
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
12 มิ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ร.ร.วัดก้างปลา
11 มิ.ย. 62 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
10 มิ.ย. 62 รายงานข้อมูล 10 มิถุนายน
03 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระราชินีในรัชกาลที่ 10
01 มิ.ย. 62 วันสถาปนาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ครบรอบ 97 ปี
31 พ.ค. 62 ถึง 02 มิ.ย. 62 ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
30 พ.ค. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 7/2562
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
14 พ.ค. 62 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
13 พ.ค. 62 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562
ห้องประชุมตานบ ยายจิบ อักษรนำ
09 พ.ค. 62 ถึง 11 พ.ค. 62 ประชุมสัมมนาร่าง พรก.การศึกษาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 62 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สตรีทุ่งสง
01 พ.ค. 62 ถึง 07 พ.ค. 62 วิทยากรการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ค่ายลูกเสือสำโรง
22 เม.ย. 62 กรรมการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
สพป.นศ.2
17 เม.ย. 62 ถึง 20 เม.ย. 62 วิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
ค่ายลูกเสือสำโรง
15 เม.ย. 62 ถึง 17 เม.ย. 62 จัดนิทรรศการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาย ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์
สพป.นศ.2
01 เม.ย. 62 อบรมเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29 มี.ค. 62 อนุมัติผลการเรียน ป.6 และ ม.3
25 มี.ค. 62 ส่งเอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
19 มี.ค. 62 ประชุมผู้บริหาร /รับมอบรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
11 มี.ค. 62 ประชุมคณะครูปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2562
04 มี.ค. 62 ถึง 06 ก.พ. 62 ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขตภาคใต้ที่ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฏร์ธานี
01 มี.ค. 62 ส่งข้อมูลมีตัว 1 มีนาคม 2562
01 มี.ค. 62 ประธานรอบกองไฟลูกเสือสามัญและสำรอง โรงเรียนบ้านวังเต่า
01 มี.ค. 62 กิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านวังยวน
22 ก.พ. 62 ถึง 23 ก.พ. 62 ค่ายต่อต้านยาเสพติด อบต.เขาโร ที่ กฝ.8
20 ก.พ. 62 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น
20 ก.พ. 62 ประเมินด้านที่ 1 และ 2 นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
17 ก.พ. 62 ช่วยงานโรงเรียนวัดดอนตรอ 500 บาท
17 ก.พ. 62 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวัดดอนตรอ ผอ.ดร.พินิจ สังสัพพันธ์
15 ก.พ. 62 กิจกรรมคืนสู่เหย้าครูโรงเรียนสังวาลย์วิท๗
15 ก.พ. 62 ประธานสนามสอบการสอบอ่านเขียน ป.1
15 ก.พ. 62 ช่วยงานโรงเรียนสังวาลย์วิท๗ 500 บาท
14 ก.พ. 62 การแข่งขันฟุตซอลที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
06 ก.พ. 62 สอบ NT ป.3 มอบนายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ทำหน้าที่แทน
02 ก.พ. 62 ตัวแทนศูนย์สอบโอเน็ตโรงเรียนบ้านหนองเจ
19 ม.ค. 62 งานแต่งครูลักษณ์ ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ,และงานแต่งโจโจ้ ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง
16 ม.ค. 62 วันครูที่สตรีทุ่งสง
16 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62 เดินทางไปราชการเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ที่หอประชุมคุรุสภา
14 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 กีฬาวันครู
12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.เขาโร
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
08 ม.ค. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ทุ่งทะเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
01 ม.ค. 62 หยุดเรียนวันปีใหม่
13 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมครูบุคลากร ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่
ร้านอาหารกันเอง 2
10 ธ.ค. 61 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
06 ธ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง แจกเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพค่าอุปกรณ์การเรียน
05 ธ.ค. 61 หยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
04 ธ.ค. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
โรงแรมทวินโลตัส
29 พ.ย. 61 ศน.กาญจนา จิตรสำรวย นิเทศก์ห้องเรียน ครั้งที่ 1/2561
21 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 แข่งทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ที่โรงเรียนวัดก้างปลา
15 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรง ครั้งที่ 9/2561
13 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
09 พ.ย. 61 แข่งทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย
08 พ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่แกรนด์เซาร์เทิร์น
07 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
06 พ.ย. 61 ส่ง ผอ.พิพัฒน์ พลเกษตร ,ผอ.จิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
05 พ.ย. 61 ส่ง ผอ.สุรัช วัฒนสงค์ ,ผอ.เอกชัย ส่งทวี ,ผอ.มาโนชย์ ศรีมุกข์
03 พ.ย. 61 ร่วมงานกฐินวัดทุ่งควาย
02 พ.ย. 61 ส่งผู้อำนวยการพัชรินทร์ แผนทอง ไปโรงเรียนบ้านวังยวน
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
01 พ.ย. 61 ส่งผู้อำนวยการรัตนา ทรงทอง ไปโรงเรียนวัดเขากลาย
30 ต.ค. 61 ประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 8/2561
29 ต.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนวัดก้างปลา
09 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ประชุมครูจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
08 ต.ค. 61 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/2561
05 ต.ค. 61 ประชุมจ่ายเงินเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 37500 บาท ทุนการศึกษา 3000 บาท รวม40500 บาท
01 ต.ค. 61 ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ และครูภัสมล ตุ้งติก
01 ต.ค. 61 ส่งความดีความชอบครูครั้งที่ 2/2561
28 ก.ย. 61 งานเลี้ยงเกษียณครูธรรมรัตน์ ครูโชคดี ครูลดาวัลย์ ที่โรงเรียนและรีแล้กซ์แอนด์สปา
27 ก.ย. 61 ครูนิรมล พบหมอที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
23 ก.ย. 61 ครูนิรมล ทำ MRI ที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เวลา 11.00 น.
18 ก.ย. 61 ถึง 22 ก.ย. 61 ศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี
17 ก.ย. 61 นำเสนอเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2/2561 ที่โรงเรียนวัดก้างปลา
14 ก.ย. 61 พบหมอที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
13 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 การนิเทศการสอน สพป.นศ.2 ที่โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น
28 ส.ค. 61 ประชุมที่ มทร.ศรีวิชัย
21 ส.ค. 61 ถึง 25 ส.ค. 61 สัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรม A.L.T.C. ที่กรุงเทพมหานคร
14 ส.ค. 61 สัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด (นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ แทน ผอ.)
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค
14 ส.ค. 61 สัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด (นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ แทน ผอ.)
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค
12 ส.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9)
11 ส.ค. 61 งานแต่งน้องนุช "ทิพวรรณ เมืองเสน"
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
10 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9
09 ส.ค. 61 ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนวันแม่
หมู่ที่ 9 บ้านวังหิน
08 ส.ค. 61 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน
02 ส.ค. 61 อบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาโรห่างไกลยาเสพติด
หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
26 ก.ค. 61 แห่เทียนเข้าพรรษา
วัดทุ่งควาย
24 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมด้านลูกเสือเขตพื้นที่
23 ก.ค. 61 งานสโมสรโรตารีอำเภอทุ่งสง
แกรนด์เซาเทิร์น
19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 แข่งกีฬา อบต.เขาโรเกมส์
13 ก.ค. 61 ร่วมงานกีฬา ร.ร.บ้านไสส้าน
02 ก.ค. 61 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพป.นศ.2 ศูนย์ 1,2
01 ก.ค. 61 ผู้บังคับขบวนสวนสนาม
01 ก.ค. 61 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายพิธีการค่ายลูกเสือสำโรง
27 มิ.ย. 61 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
26 มิ.ย. 61 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพป.นศ.2 ศูนย์ 3 และ ศูนย์ 9 บางขัน
25 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ภาคี 4 ฝ่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา
22 มิ.ย. 61 ส่ง ผอ.บรรจบ อนุจร ผอ.เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ,ผอ.สัญญา นาเคณ ,ร่วมงาน ผ้าป่านาพรุ
19 มิ.ย. 61 ร่วมงานประเมิน ผุ้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.พินิจ สังสัพพันธ์
โรงเรียนวัดดอนตรอ
15 มิ.ย. 61 ถึง 16 มิ.ย. 61 เข้าร่วมงาน บรีสเล่นเลอะ
ดีเล็กฟาร์ม นครนายก สำนักกิจกรรมนักเรียน สพฐ.
13 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ผู้อำนวยการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด
ตชก.427
06 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 ไปราชการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนที่จังหวัดพัทลุง
04 มิ.ย. 61 ประชุมครูประจะจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
31 พ.ค. 61 ประเมินครูฟารีดา และภาคบ่ายประชุมคณะทำงานเสมาปริทัศน์ สวท.97 MHz.
30 พ.ค. 61 กรรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และประชุมผู้บริหารโรงเรียน
29 พ.ค. 61 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
28 พ.ค. 61 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนวัดกะโสม
25 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
22 พ.ค. 61 ประเมินครูธันย์ชนก ชูเสน ครั้งที่ 1
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
10 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 สัมมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน
ค่ายลูกเสือสำโรง
01 พ.ค. 61 ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงเรียน
28 เม.ย. 61 ประชุมชมรมผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่พัทลุง
27 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมครูผู้รับผิดชอบลูกเสือประจำโรงเรียน ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
23 เม.ย. 61 พิธีจัดตั้งศาลพระภูมิประจำโรงเรียนและศาลตายาย
20 เม.ย. 61 ถึง 21 เม.ย. 61 นักเรียนประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านหนองหว้า
19 เม.ย. 61 ประเมินฟารีดา ครั้งที่ 2
18 เม.ย. 61 ประเมิน ครูฟารีดา ขุนจันทร์ ครั้งที่ 2/2561
09 เม.ย. 61 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
09 เม.ย. 61 ส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1560000
02 เม.ย. 61 ส่งเอกสารความดีความชอบ ครั้งที่ 1/2561
01 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 1/2561
30 มี.ค. 61 แจกผลการศึกษา และ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
29 มี.ค. 61 แจกเงินเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เงินปัจจัยพื้นฐาน
29 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
28 มี.ค. 61 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
27 มี.ค. 61 รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 1/2561
20 มี.ค. 61 ส่งเอกสารขอเบิกเงินให้ผู้รับเหมา บริษัทโชคสีทอง จำกัด
19 มี.ค. 61 ตรวจรับงาน การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งบ 1,566,600 บาท
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
05 มี.ค. 61 อนุมัติการลาออกของครูชลัดดา นาคีเพด
05 มี.ค. 61 ถึง 08 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
02 มี.ค. 61 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,3,4
27 ก.พ. 61 สอบการอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม1-2
21 ก.พ. 61 รับข้อสอบที่ศูนย์เครือข่าย
16 ก.พ. 61 ประชุมรับนโยบายการสอบ
15 ก.พ. 61 ประธานรอบกองไฟ โรงเรียนบ้านควนประ เจริญรัชต์ภาคย์ และ ตชด.บ้านยูงงาม
04 ก.พ. 61 นักเรียนสอบ ONET ม.3
03 ก.พ. 61 นักเรียนสอบ ONET ป.6 ม.3
01 ก.พ. 61 ประเมินครูชลัดดา นาคีเพด ครั้งที่ 1 /ยกเลิกการประเมินเนื่องจาก นางสาวชลัดดา นาคีเพด ยื่นใบลาออกจากราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
31 ม.ค. 61 นางสาวชลัดดา นาคีเพด ขอลาออกจากราชการ
29 ม.ค. 61 อาจารย์นิเทศ พงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
27 ม.ค. 61 ติว NT ONET ป.3 ป.6 ม.3
26 ม.ค. 61 นายบุญสด บุญเกิด ครูทรงคุณค่าของแผ่นดินสาขาคณิตศาสตร์ รายงานตัว
25 ม.ค. 61 ประธานรอบกองไฟโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
23 ม.ค. 61 ถึง 24 ม.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ที่อุทยานแห่งชาติ เขานัน อ.ท่าศาลา
22 ม.ค. 61 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพแม่กิจจา นามสนธ์ แม่ของ ผอ.อัญชลี นามสนธ์
20 ม.ค. 61 ติว NT ONET ป.3 ป.6 ม.3
19 ม.ค. 61 ประเมินครูฟาริดา ขุนจันทร์ ครั้งที่ 1
17 ม.ค. 61 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนบ้านวังยวน
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครูที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง
16 ม.ค. 61 วันครู
14 ม.ค. 61 ติว NT ONET ป.3 ป.6 ม.3
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กที่ อบต.เขาโร
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
11 ม.ค. 61 ประธานรอบกองไฟ โรงเรียนทางพูนวิทยา โรงเรียนตระพังวิทยาคม โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านป่าไม้
08 ม.ค. 61 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์๗ และโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
06 ม.ค. 61 ติว NT ONET ป.3 ป.6 ม.3
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 นักเรียนสอบปรีโอเน็ต
25 ธ.ค. 60 เลี้ยงยินดีกับ ครูอ้อน ครูดาด้า ครูจุ๊บแจง
ร้านอาหารชานชาลา
19 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60 นำนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชมพระเมรุมาศ วัดพระแก้ว โครงการตามพระราชดำริ
กทม. นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
15 ธ.ค. 60 ประชุมครู ครั้งที่ 9/2560
ห้องประชุมนายนบ นางจิบ อักษรนำ
14 ธ.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
มทร.ศรีวิชัย
14 ธ.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
มทร.ศรีวิชัย
13 ธ.ค. 60 บรรยายพิเศษ ที่เรือนจำทุ่งสง
13 ธ.ค. 60 ประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อรับนโยบาย ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์
11 ธ.ค. 60 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 60 งานแต่งลูก ผอ.วิจักษณ์ ทิพย์อักษร
05 ธ.ค. 60 วันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 60 ประชุมข้าราชการครู ประจำเดือน ธันวาคม
27 พ.ย. 60 ต้อนรับ ผอ.สพป.นศ.2
25 พ.ย. 60 วันมหาวชิราวุธ
20 พ.ย. 60 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านหน้าเขา อ.ทุ่งสง
17 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
15 พ.ย. 60 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โรงเรียนบ้านนาพรุ
14 พ.ย. 60 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายกฤตพจน์ รัตนะ
08 พ.ย. 60 ถึง 14 พ.ย. 60 หยุดเรียนของปฐมวัย ครูไปรับพระราชทานปริญญาบัตร
07 พ.ย. 60 ถึง 09 พ.ย. 60 ลากิจธุระส่วนตัว งานศพญาติที่ขอนแก่น
06 พ.ย. 60 ขอแต่งตั้ง รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ,นายอนันต์ มณีฉาย ,นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ,นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 60 ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด
31 ต.ค. 60 ประชุมคณะครูภาคเรียนที่ 2/2560
26 ต.ค. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 ร่วมงานวางดอกดารารัตน์ ร.9
26 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ร่วมงานเกษียณอาจารย์เดชอนันต์ บุญผัน
25 ต.ค. 60 ถึง 25 พ.ย. 60 ร่วมงานสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสเอด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
ที่วัดโคกกฐิน
25 ต.ค. 60 ตั้งเบิกค่างบไฟฟ้า
23 ต.ค. 60 ร่วมงานวันปิยมหาราช
สวนหลวง ร.5
23 ต.ค. 60 ลูกเสือจิตอาสา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง
18 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานค่าย เพชรบุรีรัมย์ ค่ายหลวงบ้านไร่
14 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 วิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
ค่ายลูกเสือสำโรง
28 ก.ย. 60 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2/2560
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะประธานกรรมการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.นศ.2
15 ก.ย. 60 งานเลี้ยงเกษียณครูบุญเจือ บุญสถิตย์
14 ก.ย. 60 รับนโยบายศึกษาธิการภาค 6
โรงแรมทวินโลตัส
23 ส.ค. 60 มหกรรม TO BE NUMBER ONE
23 ส.ค. 60 นำนักเรียนร่วม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
22 ส.ค. 60 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13 ในวันที่ 8 ก.ย. 60 โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระดับโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดก้างปลา และเจ้าหน้าที่ธุรการ เวลา 13.00 น. โดยให้นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นมาในวันประชุมด้วย
22 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 แจ้งหยุดเรียนชั้นอนุบาล 1-2
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้ารับป้ายพระราชทานบ้านนนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ สมมาตร เดินทางเข้ารับป้ายพระราชทานบ้านนนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560
10 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 กีฬา อบต.เขาโร ที่หนองท่อม เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9
06 ส.ค. 60 ถึง 07 ส.ค. 60 ประชุมสัมมนา สพฐ สัญจร ที่สงขลา
04 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 ศึกษาดูงานโรงเรียนควนขนุน พัทลุง
30 ก.ค. 60 งานแต่งลูกพี่ดิลก ภูมิไชยยา ที่ลีการ์เด้น หาดใหญ่
30 ก.ค. 60 งานแต่งลูกพี่เก้งก้าง ที่ทุ่งท่าลาด
28 ก.ค. 60 งานแต่งลูกพี่จ้อง ที่ไสใหญ่
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ตชด 427
21 ก.ค. 60 ส่งมองโครงการน้ำดื่ม โรงเรียนวัดทุ่งควายพัมนศึกษา
11 ก.ค. 60 ประชุมกีฬา อบต.เขาโร
04 ก.ค. 60 กีฬาสี
03 ก.ค. 60 ประชุมกีฬาอบต.เขาโร
01 ก.ค. 60 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
11 พ.ค. 60 จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียน
09 พ.ค. 60 ประชุมคณะครูวางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียน
24 เม.ย. 60 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนกัลยาณี
19 เม.ย. 60 ถึง 22 เม.ย. 60 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือสำโรง
06 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 ประเมินขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มี.ค. 60 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
15 มี.ค. 60 ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
08 มี.ค. 60 สอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
07 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
27 ก.พ. 60 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ออกค่ายอาสาทักษะการพูด
25 ก.พ. 60 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
25 ก.พ. 60 จัดรายการเสมาปริทัศน์ สวท.97 Mhz
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.4
17 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกพยอม
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 เข้ากราบพระบรมศพและศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี
11 ก.พ. 60 ถึง 13 ก.พ. 60 การแข่งขันฟุตบอล TK CUP ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
09 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือที่ลานสกา
29 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 ไปราชการเพื่อเข้าร่วมบำเพ็ญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 ม.ค. 60 ร่วมงานต้อนรับโรงเรียนพระราชทาน ที่โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
19 ม.ค. 60 ประชุมข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
12 ม.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
03 ม.ค. 60 ถึง 09 ม.ค. 60 น้ำท่วมโรงเรียน
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 นำเสนอผลงาน Obec Awards ที่โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
15 พ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วันในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องประชุมตานบ ยายจิบ อักษรนำ
18 ต.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสงขลา
17 ต.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสงขลา ที่ สพป.นศ.2
13 ต.ค. 59 วันมหาวิโยค ของคนชาวไทย พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
วันมหาวิโยค ของคนชาวไทย พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 นาฬิกา
28 ก.ย. 59 งานเกษียณพี่ไมตรี และ พี่สุพร
27 ก.ย. 59 งานเลี้ยงเกษียณ ผอ.สุชล สุวรรณสิทธิ์
19 ก.ย. 59 ถึง 21 ก.ย. 59 ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
16 ก.ย. 59 ประชุมผู้บริหาร
15 ก.ย. 59 ถึง 17 ก.ย. 59 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
07 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
05 ก.ย. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เขตพื้นที่
02 ก.ย. 59 ประเมิน คศ.3 คุณครูวรรณา เลียบวงศ์
02 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
01 ก.ย. 59 ประชุมประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระ งานเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษา ที่ สพป.นศ.2
31 ส.ค. 59 จัดนิทรรศการ Best of Best ที่ สพป.นศ.2 โรงเรียนสุจริต
29 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
22 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนดำเนินงานด้านลูกเสือ อำเภอบางขัน
19 ส.ค. 59 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง ที่โรงเรียนบ้านหน้าเขา
17 ส.ค. 59 ถึง 18 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนดำเนินงานด้านลูกเสือ อำเภอบางขัน
12 ส.ค. 59 ไปภูเก็ต
11 ส.ค. 59 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 9
09 ส.ค. 59 ประชุมที่เขต
07 ส.ค. 59 ลงประชามติ
06 ส.ค. 59 จัดรายการเสมาปริทัศน์ที่ สวท.97 mhz
27 ก.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 59 เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ที่ศาลาดุสิตดาลัย สำนักพระราชวัง
ชุดปกติขาว
22 ก.ค. 59 ถึง 23 ก.ค. 59 เลี้ยงรุ่น 6/4 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5
บ้านไผ่
16 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 ฟุตบอลเยาวชนที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
13 ก.ค. 59 ถึง 14 ก.ค. 59 กีฬานักเรียน อบต.เขาโรเกมส์
12 ก.ค. 59 ถึง 13 ก.ค. 59 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ชุดลูกเสือ กลุ่มส่งเสริม
27 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับประเทศที่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ
27 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับประเทศที่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ
25 มิ.ย. 59 นักเรียนแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วราภรณ์ ไชยรัตน์
24 มิ.ย. 59 ่ร่วมงานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ประวัติเมืองทุ่งสง
24 มิ.ย. 59 ร่วมงานทอดผ้าป่าที่โรงเรียนบ้านเกราะปราง
24 มิ.ย. 59 ร่วมกีฬา ไสส้าน หนองท่อม เขาโร
23 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
22 มิ.ย. 59 ประชุม อบต.เขาโร เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลเขาโร
17 มิ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
01 มิ.ย. 59 ประชุมรับมอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
27 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
26 พ.ค. 59 อบรมรับนโยบาย อบรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559
03 เม.ย. 59 ถึง 09 เม.ย. 59 ผู้อำนวยการฝึกผู้กำกับลูกเสือ ATC ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
27 มี.ค. 59 บรรยาย ATC
26 มี.ค. 59 ถึง 01 เม.ย. 59 วิทยากรอบรมลูกเสือที่ค่ายสำโรง
25 มี.ค. 59 อัดรายการเสมาปริทัศน์ที่ สวท.ทุ่งสง 97 .00 MHz
22 มี.ค. 59 ประชุมคณะครูวางแผนพัฒนคุณภาพการศึกษา 1/2559
23 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 ประเมินขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
21 ก.พ. 59 ร่วมงานผ้าป่าโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
19 ก.พ. 59 ถึง 20 ก.พ. 59 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่หนานมดแดง พัทลุง
16 ก.พ. 59 ถึง 17 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือที่อำเภอท่าศาลา
28 ม.ค. 59 ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
25 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 อบรมเชี่ยวชาญที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
20 ม.ค. 59 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
18 ม.ค. 59 ซ้อมใหญ่โรงเรียนพระราชทาน
15 ม.ค. 59 ซ้อมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2
12 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 สอบ pre onet ป 3 และ 6
11 ม.ค. 59 ซ้อมโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียน
13 ธ.ค. 58 ถึง 14 ธ.ค. 58 ผอ.นำเสนอ Obec Awards ที่หาดใหญ่
11 ธ.ค. 58 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
11 พ.ย. 58 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
07 พ.ย. 58 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทำบุญทอดกฐินที่วัดทุ่งควาย
06 พ.ย. 58 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
05 พ.ย. 58 ประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557
30 ก.ย. 58 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก
30 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณผู้บริหารทุ่งสง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผุ้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
29 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณ ผอ.ปัญญา หมื่นบาล ผู้บริหารศูนย์ 2
27 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณ พ.ต.ท.ชัชชาติ (สารวัตรทิพย์) หมู่บ้านโดมทอง
26 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณ ผอ.ทองคล้าย สมใจหมาย , ผอ.วินัย วัฒนา ผู้บริหารมืออาชีพรุ่นที่ 1
26 ก.ย. 58 ถึง 28 ก.ย. 58 งานเปิดโลกทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
25 ก.ย. 58 เลี้ยงงานเกษียณ คุณครูพนมวรรณ แก้วมาก สมาคมครูทุ่งสง
25 ก.ย. 58 งานเกษียณคุณครูพนมวรรณ แก้วมาก /ที่โรงเรียนโดยชุมชน ผู้ปกครอง
24 ก.ย. 58 งานเกษียณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 ก.ย. 58 งานเกษียณ ปลัดพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
22 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผอ.ทองคล้าย ,ผอ.วินัย
21 ก.ย. 58 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ก.ย. 58 ประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
16 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ที่โรงแรมอลิซาเบท กรุงเทพมหานคร
14 ก.ย. 58 แข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 และโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
11 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณอายุราชการคุณครูพนมวรรณ แก้วมาก
27 ส.ค. 58 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธิดารัตน์ จิตสำรวย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย
30 พ.ค. 58 ไปสวนโมกข์ พี่ภาสบวช
29 พ.ค. 58 เดินทางไปรับคณะจากหนองบัวระเหว
โรงเรียนนาสาร
28 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
23 พ.ค. 58 วิทยากรลูกเสือโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
20 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 เม.ย. 58 ถึง 02 มี.ค. 58 ส่งความดีความชอบครู
25 มี.ค. 58 ถึง 28 มี.ค. 58 รองผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
23 มี.ค. 58 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
23 มี.ค. 58 ประชุมวิทยากรลูกเสือ BTC
27 ก.พ. 58 รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ที่หอประชุมคุรุสภา
25 ก.พ. 58 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
25 ก.พ. 58 เดินทางไปรับโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ที่คุรุสภา
24 ก.พ. 58 ต้อนรับผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ส่งครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
23 ก.พ. 58 เตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ สพฐ.
27 ม.ค. 58 ชุมเตรียมสอบโอเน็ต
25 พ.ย. 56 วันวชิราวุธ
21 พ.ย. 56 นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ที่ จังหวัดพัทลุง
อุทยานประวัติศาสตร์พัทลุง
14 พ.ย. 56 ประชุมคณะครู ภาคเรียนที่ 2 / 2556
ห้องสำนักงานบริหาร
30 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอทุ่งสง
30 ก.ย. 56 กิจกรรมวัน Open House โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
29 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
27 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณ ผอ.นิรัตน์ ศรีสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
26 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณ สพป.นศ.2
22 ส.ค. 56 แข่งทักษะระดับศูนย์เครือข่ายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6
16 ส.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการประกวดระดับศูนย์เครือข่าย
09 ส.ค. 56 ประชุมจัดทำเอกสารลูกเสือเขตพื้นที่
08 ส.ค. 56 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
แกรนด์เซาเทิร์น
24 ก.ค. 56 ถึง 27 ก.ค. 56 กีฬาอำเภอทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง
11 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 กีฬา อบต.เขาโรเกม
โรงเรียนบ้านนาพรุ
28 มิ.ย. 56 การแข่งขันกรีฑาทุ่งควายเกม ครั้งที่ 5
24 มิ.ย. 56 ส่งเงินผ้าป่าที่ ศูนย์ 2
20 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่เขต
19 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม.1-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
30 พ.ค. 56 ประชุมที่ อบต.เขาโร (ฝ่ายกีฬา)
30 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดที่อาคารอเนกประสงค์
28 พ.ค. 56 ประชุม กองทุนอาหารกลางวัน
22 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 อบรมภาษาอังกฤษ
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
21 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1
ห้องสำนักงาน สัมพันธ์ชุมชน
20 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานลูกเสือ
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง
23 เม.ย. 56 ถึง 26 เม.ย. 56 อบรมผูกำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
22 เม.ย. 56 ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือ สพป.นศ.2
22 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 56 วิทยากรอบรมลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15 มี.ค. 56 ทำ MOU การต่อต้านยาเสพติด
15 มี.ค. 56 ถึง 17 มี.ค. 56 วิทยากรอบรมลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11 มี.ค. 56 ถึง 12 มี.ค. 56 อบรมวิทยากรแกนนำต่อต้านการค้ามนุษย์
08 มี.ค. 56 ถึง 10 มี.ค. 56 ;วิทยากรลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
26 ก.พ. 56 ประชุมคณะทำงานลูกเสือที่ค่ายลูกเสือสำโรง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ก.พ. 56 ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
21 ก.พ. 56 รับข้อสอบ NT ป.3 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 และส่งข้อสอบ
18 ก.พ. 56 รับมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ที่ มอ.สงขลา
14 ก.พ. 56 ร่วมมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อนที่โรงเรียนวัดชัยชุมพล
14 ก.พ. 56 ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง
14 ก.พ. 56 ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ที่โรงเรียนบ้านหนองท่อม
13 ก.พ. 56 บรรยายพิเศษ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
12 ก.พ. 56 ร่วมกิจกรรม 80 ปีโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
11 ก.พ. 56 ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
08 ก.พ. 56 ถึง 09 ก.พ. 56 ประชุมสมาคมสามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
28 ม.ค. 56 รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนสตรีวิทยา กทม.
23 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 รอง ผอ.ฝึกนายหมู่ลูกเสือที่ ทสว.
22 ม.ค. 56 ประชุมที่ อบต.เขาโร 13.00 น.
21 ม.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6
21 ม.ค. 56 นำนักเรียนร่วมแสดงที่วัดเขาโร
16 ม.ค. 56 ร่วมงานวันครู ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง
15 ม.ค. 56 ร่วมงานแต่ง ลูกพี่ขันชัย นุภักดิ์ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด
14 ม.ค. 56 ประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภอทุ่งสง ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า 13.00 น.
14 ม.ค. 56 ร่วมกิจกรรมที่ทำการกำนันตำบลเขาโร เวลา 10.00 น.
12 ม.ค. 56 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ อบต.เขาโร
21 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2555
15 ธ.ค. 55 เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ที่โรงเรียนทุ่งสง
13 ธ.ค. 55 ส่ง รองอนันทน์ แดงเรือง ที่โรงเรียนโยธินบำรุง
11 ธ.ค. 55 ส่ง ผอ.เลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ที่โรงเรียนขุนทะเลวิทยา
07 ธ.ค. 55 มอบวุฒิบัตร วูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่คณะครู ที่โรงพยาบาลฉวาง
06 ธ.ค. 55 ประชุมคณะครูศูนย์เครือข่ายที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
06 ธ.ค. 55 งานเลี้ยง ผอ.เลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
05 ธ.ค. 55 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
01 ธ.ค. 55 ประเมินขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ อำเภอฉวาง
12 พ.ย. 55 ถึง 20 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเต็มระบบ
สำนักงานศิษย์เก่า ผอ.
06 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ไปราชการเพื่อรับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือดีเด่น
ลูกเสือ ,จังหวัดขอนแก่น สพป.นศ.2
06 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ไปราชการที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมรับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ดีเด่น
ลูกเสือ สพท.นศ.2
01 พ.ย. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2/2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องสำนักงานบริหาร
31 ต.ค. 55 คณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ห้องเรียนต่างๆ วิชาการ
30 ต.ค. 55 ประชุมคณะครูเตรียมเปิดภาคเรียน 2/2555
29 ต.ค. 55 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน มทร.ศรีวิชัย
28 ก.ย. 55 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้บริหาร
ที่แสงโสม สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
26 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 ประชุมแทบแล็บ
มทร.ศรีวิชัย สพป.นศ.2
24 ก.ย. 55 ประชุมผู้ประจำเดือน
S-TECH
17 ก.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย
สุภาพ ,ศพด.ทุ่งควาย ศพด.บ้านทุ่งควาย
12 ก.ย. 55 ถึง 14 ก.ย. 55 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2555 ที่อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ สพป.นศ.2
11 ก.ย. 55 บรรยายพิเศษ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
เรือนจำอำเภอทุ่งสง สุริยา
10 ก.ย. 55 ประชุมคณะครูโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
04 ก.ย. 55 กิจกรรมระดมทุนหารายได้พัฒนาโรงเรียน / เลี้ยงน้ำชา /โดดร่มดิ่งพสุธา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ชุมชนสัมพันธ์
04 ก.ย. 55 ประชุมงานเปิดโลกทัศน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โงเรียนวัดท่ายาง สพป.นศ.2
20 ส.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนวัดเขาโร ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2
20 ส.ค. 55 จัดส่งข้อมูลทำ PO การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ เขต
นางประนอม บุญสิทธิ์
17 ส.ค. 55 ร่วมกิจกรรมกับวัฒนธรรมอำเภอ
วัดทุ่งควาย นางประนอม /นายไมตรี
17 ส.ค. 55 ประชุมที่ อบต.
นางพนมวรรณ แก้วมาก นางพนมวรรณ แก้วมาก
17 ส.ค. 55 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายที่ 2
16 ส.ค. 55 ประชุมผู้บริหาร
แกรด์เซาเทิร์น
14 ส.ค. 55 ประเมินนิเทศ ติดตามและประมินผล การบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12 ส.ค. 55 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง
11 ส.ค. 55 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคใต้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
22 มิ.ย. 55 ถึง 23 มิ.ย. 55 อบรมนายหมู่ลูกเสือ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
21 มิ.ย. 55 นำเสนอการจัดตั้งสโมสรลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
18 มิ.ย. 55 กรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
กลุ่มส่งเสริม
15 มิ.ย. 55 ต้อนรับ ผอ.วิชาญ ศรีอักษร
โรงเรียนบ้านคลองกุย
13 มิ.ย. 55 ประชุมคัดเลือกครูดีเด่น 9 ปีสพท.นศ.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
13 มิ.ย. 55 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ่อวิน แซ่เลี่ยม
วัดทุ่งควาย ชุมชนสัมพันธ์
08 มิ.ย. 55 ส่งข้อมูลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภาเขตพื้นที่
07 มิ.ย. 55 ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
07 มิ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่
สำนักงานเขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กิจการนักเรียน
29 พ.ค. 55 จัดทำพันธสัญญากับสำนักงานเขต (การรายงานการศึกษาสู่สาธารณชน)
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
28 พ.ค. 55 ร่วมกิจกรรมชุมชน
27 พ.ค. 55 งานเลี้ยงน้ำชา ที่อบต.เขาโร
25 พ.ค. 55 ถึง 26 พ.ค. 55 วิทยาการการจัดการค่ายสร้างสรรค์เด็กไทยมีคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดเการศึกษา
24 พ.ค. 55 วิทยากรอบรมกิจกรรมสภานักเรียน มทร.ศรีวิชัย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 พ.ค. 55 การประเมินการตรวจสอบภายใน
22 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคารอเนกประสงค์ ฃุมฃนสัมพันธ์
21 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนสัมพันธ์
18 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องสำนักงาน ชุมชนสัมพันธ์
16 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานการจัดทำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
ห้องโสตทัศนูปกรณื โรงเรียนสตรีทุ่งสง
16 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
15 พ.ค. 55 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอทุ่งสง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
14 พ.ค. 55 ประชุมคณะครู โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
11 พ.ค. 55 ประชุมคณะทำงานแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ สพป.นศ.2
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
22 มี.ค. 55 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
09 มี.ค. 55 บรรยายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 นักเรียนทัศนศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ ครูสมพงศ์ เกตุชาญวิทย์
28 ธ.ค. 54 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา สัมพันธ์ชุมชน
27 ธ.ค. 54 ร่วมกิจกรรมเปิดการเข้าค่ายพักแรมที่หนองเหรียง
หนองเหรียง ช้างกลาง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
26 ธ.ค. 54 ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ
วัดทุ่งควาย โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
26 ธ.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนทุ่งสง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
30 พ.ย. 54 กรรมการคัดเลือกครู อบต. (สัมภาษณ์)
สุภาพ อบต.เขาโร
25 พ.ย. 54 ร่วมงานวันวชิราวุธ
ชุดลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
24 พ.ย. 54 ประธานงานฌาปนกิจศพ แม่พร้อย บุญครบ
ชุดดำ วัดทุ่งควาย
21 พ.ย. 54 เป็นกรรมการคัดเลือกครู อบต.เขาโร
ข้าราชการ/อำเภอทุ่งสง อบต.เขาโร
20 พ.ย. 54 ร่วมงานผ้าป่าโรงเรียนบ้านไสยูงปัก
สุภาพ โรงเรียนบ้านไสยูงปัก
17 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู อบต.
อำเภอทุ่งสง อบต.เขาโร
27 ต.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร และหัวหน้างานบริหารบุคคล (ผอ.และครูธัญญ์ชยา)
สุภาพ (มทร.ศรีวิชัย) สพป.นศ.2
26 ต.ค. 54 ประชุมครูธุรการ (พิไลภรณ์ ไชยผล)
มทร.ศรีวิชัย สพป.นศ.2
26 ต.ค. 54 ประชุมสัมมนา V-STAR (ประนอม บุญสิทธิ์)
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (S-TECH) สพป.นศ.2
22 ต.ค. 54 ถึง 24 ต.ค. 54 วิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ BTC
ชุดลูกเสือ (โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ อ.ฉวาง) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
14 ต.ค. 54 ถึง 19 ต.ค. 54 ศึกษาดูงานที่ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกติ สพป.นศ.2
24 ก.ย. 54 งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี
19 ก.ย. 54 ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ร่วมกับกำนันตำบลเขาโร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้าราชการ
16 ก.ย. 54 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ผอ.อดุลย์ บุญชู และคณะครู นักการภารโรง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6
ชุดสีแสด โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6
15 ก.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
12 ก.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สุริยา  โนนเสนา
นายประภาส  รัตนะ
นายพเนิน  ไชยรัตน์
โรงเรียนสตรีทุ่งสง กิจการนักเรียน
07 ก.ย. 54 ถึง 09 ก.ย. 54 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2554 ที่อำเภอฉวาง
05 ก.ย. 54 ถึง 08 ก.ย. 54 จัดทำฐานการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี
02 ก.ย. 54 ถึง 14 ก.ย. 54 สอบราคาจ้างซ่อมแซมงบอุทกภัย
30 ส.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6
สุภาพ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
26 ส.ค. 54 ร่วมงานแถลงข่าวงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
สุภาพ สพป.นศ.2
22 ส.ค. 54 ถึง 24 ส.ค. 54 รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3
ปกติ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
11 ส.ค. 54 เลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
และถือโอกาสเลี้ยงรับครูและบุคลากรใหม่ทุกท่าน
สุภาพ / โรงอาหาร/วัดทุ่งควาย / กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
08 ส.ค. 54 ทำพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำเภอทุ่งสง
สุภาพ สพป.นศ. 2
05 ส.ค. 54 ร่วมแสดงความยินดี กับการเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.ชาญชิต อยู่ขำ
สมาคมผู้บริหาร /รามคำแหง รุ่น 10 กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
03 ส.ค. 54 ร่วมงาน 72 ปี โรงเรียนบ้านบ่อมอง
สุภาพ กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
02 ส.ค. 54 ถึง 05 ส.ค. 54 กีฬาทุ่งสงเกมส์
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
01 ส.ค. 54 บรรยายพิเศษ ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง
สุภาพ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
07 ก.ค. 54 ถึง 08 ก.ค. 54 กีฬา อบต.เขาโรเกม
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์/โรงเรียนบ้านหนองท่อม
05 ก.ค. 54 จัดทำข้อมูลจัดจ้างสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบ 877,000 บาท
โรงเรียนทุ่งสง ผอ./หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ/ทิพวัลย์
25 มิ.ย. 54 ตรวจประเมินขั้นที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
ผู้ตรวจการ/ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
25 มิ.ย. 54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายสิงห์ รัตนบุรี
ปกติขาวไว้ทุกข์ วัดไทรห้อง / ผอ.เสาวพจน์ รัตนบุรี
24 มิ.ย. 54 กีฬาภายในโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
17 มิ.ย. 54 คณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด
ผู้ตรวจการลูกเสือ /สนามกีฬากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
15 มิ.ย. 54 ถึง 16 มิ.ย. 54 อบรมสัมมนาครู ข. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โรงแรมสุภารีสอร์ท อ.ขนอม คณะกรรมการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช
14 มิ.ย. 54 อบรมสัมมนา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( S TECH )
ชุดสุภาพ สก.สค.
13 มิ.ย. 54 ตรวจประเมินการประกวดระเบียบแถวโรงเรียนไพบูลย์วิทยา อ.ฉวาง
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา /ชุดผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
10 มิ.ย. 54 ประธานคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา/กรรมการสถานศึกษา
สุภาพ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
09 มิ.ย. 54 พิธีไหว้ครู
ชุดข้าราชการ / ใช้สถานที่วัดทุ่งควาย กิจการนักเรียน
07 มิ.ย. 54 ประเมินประกันคุณภาพภายใน
สุภาพ สพป.นศ.2
06 มิ.ย. 54 ประชุมกีฬา อบต.เขาโร
ชุดข้าราชการ อบต.เขาโร
04 มิ.ย. 54 เยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการพบปะพี่น้องผู้ปกครอง
ตามสบาย งานกิจการนักเรียน
03 มิ.ย. 54 แนะนำเสนอแนะเพิ่มเติม การประกวดสวนสนาม โรงเรียนไพบูลย์วิทยา อำเภอฉวาง
สุภาพ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
02 มิ.ย. 54 ประผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
สุภาพ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
01 มิ.ย. 54 กรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ สพป.นศ.2
ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
12 พ.ค. 54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายปาน ไชยรัตน์
วัดทุ่งควาย ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คุณครูโชคดี ไชยรัตน์
10 พ.ค. 54 ถึง 12 พ.ค. 54 อบรมคุณธรรม จริยธรรม (คุรุสภา)
นางประนอม  บุญสิทธิ์   นางสุพร   ศักดิ์เศรษฐ  อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูดี วัดคลังสินธาราม  อ.ทุ่งใหญ่ 
ชุดขาว คุรุสภา
10 พ.ค. 54 ถึง 12 พ.ค. 54 อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
ชุดลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
10 พ.ค. 54 บรรยายพิเศษ (เรือนจำอำเภอทุ่งสง)
ชุดสุภาพ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
24 เม.ย. 54 ถึง 27 เม.ย. 54 งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
20 เม.ย. 54 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
มทร.ศรีวิชัย
25 มี.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน (งานปัจฉิมนิเทศ)
สุภาพ งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
19 มี.ค. 54 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แทนการประเมินขั้น 5 หลักสูตรผู้นำ
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
17 มี.ค. 54 ถึง 18 มี.ค. 54 อบรมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ จ.สมุทรปราการ
ชุดสุภาพ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
11 มี.ค. 54 ผอ.สุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ที่สวนอัมพร
ชุดลูกเสือตามสิทธิ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
08 มี.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุดสุภาพ โรงเรียน
07 มี.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร
สุภาพ สพปนศ2
12 ก.พ. 54 ถึง 13 ก.พ. 54 การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เทิดพระเกียรติ 100 ปีลูกเสือไทย

 

 

18 ม.ค. 54 ถึง 19 ม.ค. 54 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพกิจกรรมพัฒนผู้เรียน)
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยนายไมตรี หอมเกตุ หัวหน้าโครงการการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18-19 มกราคม 2554 โดยนำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-3 และผู้ปกครอง และคณะครู จำนวน 170 คน เพื่อศึกษาดูงานและทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยผู้อำนวยการได้กำชับเรื่องระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และการเดินทางให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและคณะ และเมื่อกลับมานักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมานำเสนอผู้อำนวยการได้
ชุดนักเรียนและชุดสุภาพ นายไมตรี หอมเกตุ และคณะ
08 ม.ค. 54 วันเด็กแห่งชาติ
รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ
สุภาพ ชุดสีชมพู ร่วมกับ อบต. เขาโร